GIỚI THIỆU CHUNG

   Địa chỉ:  Khu phố An Hòa 2 - Thị trấn Cửa Tùng - Vĩnh Linh - Quảng Trị

Email:  qti-vinhlinh-mnbinhminh@edu.viettel.vn

Điện thoại: 0233 3823790

 

1. Mô hình hoạt động: Chăm sóc, giáo dục trẻ đạt chất lượng cao.

2. Đội ngũ giáo viên: 100% giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo, trong đó 96% giáo viên đạt trình độ trên chuẩn (17/21 giáo viên tốt nghiệp Đại học, 3/21 giáo viên tốt nghiệp cao đẳng). Là những giáo viên giỏi, chiễn sĩ thi đua có uy tín, có năng lực chuyên môn vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, tâm huyết với nghề, có phong cách ứng xử thân thiện với học sinh và phụ huynh học sinh. 

3. Mục tiêu đào tạo: 
- Xây dựng nhà trường thành một đơn vị giáo dục và chăm sóc trẻ đạt chất lượng cao phù hợp với yêu cầu của xã hội về giáo dục Mầm non.
- Giúp học sinh phát triển toàn diện về đạo đức và trí tuệ, thể chất, thẩm mỹ và các kỹ năng cơ bản, phát triển năng lực cá nhân, tính năng động, sáng tạo, ý chí vươn lên và khả năng thích ứng cao.
- Trang bị kiến thức cơ bản theo tiêu chuẩn kiến thức của Bộ GD&ĐT.

4. Phương châm chăm sóc - giáo dục: 
- Quan tâm chăm só - giáo dục toàn diện: kết hợp chăm sóc trẻ với giáo dục kiến thức, đạo đức, rèn luyện kĩ năng thực hành, kĩ năng sống, tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, ngoại khóa và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu.
- Phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh: Khơi dậy và hun đúc cho mỗi ý tưởng sáng tạo, mỗi khả năng tiềm ẩn của các em, tăng cường khả năng thuyết trình, làm việc độc lập, làm việc theo nhóm để mỗi học sinh được thành công trong học tập và cuộc sống.
5. Phương thức hoạt động của trường: 
- Thực hiện phương pháp giáo dục và dạy học với sự hỗ trợ của trang thiết bị tin học. Tích cực đổi mới phương pháp giáo dục phù hợp, xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.
- Tổ chức học bán trú hai buổi với chương trình tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe của trẻ.
- Thực hiện các Kế hoạch, chương trình theo hướng dẫn của nhiệm vụ năm học các ngày kỉ niệm, ngày lễ lớn trong năm, sinh hoạt chủ đề…
- Tăng cường các hoạt động Đoàn – Đội – Câu lạc bộ năng khiếu, CLB Văn, Thể, Mỹ theo sở thích
- Tăng cường hoạt động của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm thông qua hoạt động thao giảng, dự giờ, dạy chuyên đề; giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao và các hoạt động khác.
 

Ban giám hiệu Trường MN Bình Minh