Trường MN Bình Minh là trường mầm non có chất lượng giáo dục thuộc tốp đầu của huyện. Với mục tiêu lớn là phát triển tốt nhất về trí tuệ và nhân cách trẻ, Trường MN Bình Minh xem tri thức của Giáo viên là yêu cầu quan trọng nhất để đạt được mục tiêu này. Do đó, để đạt được tiêu chuẩn đó, giáo viên tại Trường MN Bình Minh luôn luôn học tập và trau dồi kinh nghiệm , nâng cao nghiệp vụ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu của nhà trường về trình độ học vấn, nhân cách và kỹ năng giảng dạy.

Giáo viên được tuyển vào Trường MN Bình Minh phần lớn có nhiều năm kinh nghiệm trong giảng dạy, tâm huyết với nghề, yêu trường, mến trẻ, tôn trọng đạo đức nghề nghiệp. Thường xuyên kiểm tra hoạt động chuyên môn và tích cực dạy các tiết điểm, tiết mẫu trước hội đồng sư phạm.

100% giáo viên có đạt chuẩn trở lê, trong đó giáo viên  có trình độ đào tạo chuyên ngành sư phạm Mầm non trên chuẩn 96% (Đại học: 17, Cao đẳng: 3; Trung cấp: 1)

100% giáo viên, bảo mẫu và nhân viên có chứng nhận đủ  điều kiện sức khỏe để tham gia chăm sóc trẻ.

100% nhân viên dinh dưỡng có chứng nhận tập huấn về an toàn về sinh thực phẩm và sơ cấp cứu

- Trẻ, nhiệt tình, năng động, sáng tạo.

- Được tập huấn thường xuyên về phương pháp đổi mới giáo dục như xây dựng môi trường giáo lục lấy trẻ làm trung tâm... Sĩ số lớp học:

Lớp nhà trẻ 18-24 tháng: 0

Lớp nhà trẻ 25-36 tháng: 0

Lớp mầm (3 tuổi- dưới 4 tuổi): 68 cháu với 5 cô giáo

Lớp chồi (4 tuổi – dưới 5 tuổi): 110 cháu với 6 cô giáo 

Lớp lá (5 tuổi – 6 tuổi): 122 cháu với 8 cô giáo