Cô giáo như mẹ hiền

 09/05/18  Tổ chuyên môn 2  129
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ đồng thời nâng cao chất lượng đội ngũ và tạo cơ hội cho giáo viên được chia sẻ, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau trong việc tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, ngày 5 tháng 3 năm 2018 tổ chuyên môn 2 trường Mầm non Bình Minh tổ chức thao giảng ...